De Amstelgemeente is op zoek naar een predikant/evangelist!

In het profiel hieronder kun je lezen naar wat voor persoon wij op zoek zijn.

Meer informatie of eens doorpraten? Neem dan contact op met de beroepingscommissie:

beroep@amstelgemeente.nl 

Profielschets predikant/evangelist Amstelgemeente

We zoeken een predikant die zich door God geroepen weet om met de Amstelgemeente in Amsterdam een open gemeenschap te vormen waarin Jezus Christus centraal staat. Hij heeft een levend geloof en verlangt ernaar om samen met ons Jezus Christus te vertrouwen, volgen en vertegenwoordigen.

Wij verwachten van een predikant dat hij

  • Onderwijst door middel van prediking, coaching en cursussen op grond van de Bijbel, het Woord van God
  • Stimuleert in het pastoraal omzien naar elkaar en hier zelf een leidende rol in vervult
  • Een hart voor Amsterdam heeft en meebouwt aan het missionaire karakter van de gemeente

Hij is een geïnspireerd en inspirerend christen

  • Hij inspireert door preek en gesprek om met God, Jezus en de Heilige Geest te leven, en is daarin zelf een voorbeeld
  • Hij stemt zijn preek, gebed en gesprek af op de contexten van Amsterdam, maatschappij, deze tijd en op de diversiteit van onze gemeente
  • Hij is een open en zorgend persoon

 

Hij leidt de gemeente op een passende manier

  • Hij werkt goed samen met de leden en de diverse teams in de gemeente
  • Zijn zorg voor de gemeente kenmerkt zich door betrokkenheid en aanwezigheid bij hoogte- en dieptepunten en hij is toegankelijk
  • Hij handelt vanuit waarheid en liefde en heeft daarbij lef om mensen uit te dagen om Jezus te volgen