De Amstelgemeente

 

Dat de Amstelgemeente bestaat mag eigenlijk een klein wonder heten. Eind jaren negentig, toen de gemeente nog in Vrijburg samenkwam, telde deze nog hooguit vijftig leden, waarvan er misschien nog maar twintig de kerk ook daadwerkelijk bezochten.

 

De drie kerken (Eben Haezerkerk, Plantage Muidergrachtkerk en Zuidwijkkapel) die in de jaren zeventig in deze gemeente waren samengegaan telden wat langer terug gezamenlijk ongeveer 1150 leden. De kerken liep leeg. Halverwege de jaren tachtig waren er hier nog zo’n 400 van over. Veel mensen, voornamelijk gezinnen, verlieten door ernstige woningnood de stad en zo daalde het aantal leden gestaag verder tot eind jaren negentig het absolute dieptepunt werd bereikt. De kerk werd opgeheven, zo werd besloten.

 

 

Tijdens de ontmanteling dook toen de naam van Siebrand Wierda op. Een ‘kerkplanter’ met een hart voor Amsterdam. Er werd besloten hem te beroepen. Een schot in het donker eigenlijk, want deze bevlogen jonge predikant kon op zoveel verschillende plaatsen aan de slag. Maar het trof doel. Mensen die deze periode hebben meegemaakt zeggen wel dat Siebrand hier een nieuwe gemeente van heeft gemaakt. De gemeente bloeide weer op en werd zelfs zo vitaal dat vanuit deze gemeente in 2005 een hele nieuwe gemeente kon worden gestart. Via Nova. De senioren onder onze gemeenteleden zijn er om te prijzen dat zij deze enorme omwentelingen zo hebben omarmd. En zie hier het resultaat. Na een decennialange terugval in ledenaantal en zelfs het sluiten van hele kerken is er nu een ommekeer bereikt. Er zijn zelfs weer twee kerken. En nog mooier, er zitten ook nog mensen in!

 

In 2004 werd het kerkelijk bureau aan de Amstelveenseweg in gebruik genomen. De gemeente zelf verhuisde in 2006 van het gebouw Vrijburg naar de Amstelkerk, op het Amstelveld midden in het centrum van de stad. En daar huist de gemeente nog altijd. In 2010 nam Siebrand afscheid als predikant van de Amstelgemeente. Hij werd opgevolgd door het duo Tim Vreugdenhil (predikant) /Szazi Bene (missionair opbouwwerker). Tim heeft in december 2012 afscheid genomen en Szazi in maart 2013. Van augustus 2013 tot augustus 2016 is Sjoerd Pos gemeentepredikant geweest. Sinds augustus 2019 is Rein den Hertog predikant van de Amstelgemeente.

 

Predikanten van de CGK vanaf de fusie begin jaren zeventig:
1968 – 1979: Joop van den Boomgaard
1982 – 1989: Jaap van Mulligen
1990 – 1999: Jan Groenleer
2001 – 2010: Siebrand Wierda
2010 – 2012: Tim Vreugdenhil (predikant) / Szaszi Bene (missionair opbouwwerker)
2013 – 2016: Sjoerd Pos
2019 – heden: Rein den Hertog