Onze roeping

God roept ons in Amsterdam tot een open gemeenschap waarin Jezus Christus centraal staat. Wij willen Hem vertrouwen, volgen en vertegenwoordigen.

Onze waarden

De Amstelgemeente hecht bijzondere waarde aan:
Luisterend leren van Jezus: Wij vinden het belangrijk om vanuit de bijbel te ontdekken wie Jezus is – persoonlijk, als gemeente en met de wereld waarin we leven
Echt ontmoeten: Wij vinden het belangrijk om vrijmoedig en zonder maskers tot God en tot elkaar te naderen
Ruimhartig omzien: Wij vinden het belangrijk om aan mensen dichtbij en ver weg oprechte belangstelling en daadwerkelijke zorg te geven
Relevant zijn: Wij vinden het belangrijk om Gods goede boodschap af te stemmen op het leven in Amsterdam in deze tijd

Onze talenten

De belangrijkste talenten die we als Amstelgemeente van God hebben ontvangen en die we graag verder willen ontwikkelen, zijn:
Gastvrij: Wij ontvangen mensen met een open houding en bieden hen een plek in de gemeenschap
Samenbindend: Wij zoeken naar eenheid, maar hebben daarbij oog voor verscheidenheid en voor het individu
Gedreven: Wij zijn gemotiveerd om onze krachten in te zetten voor God en mensen
Nuchter: Wij vertrouwen op God en kunnen daardoor onze eigen capaciteiten en ambities relativeren
Lef: Wij durven nieuwe wegen te gaan en verwachten daarbij de leiding van de Geest van God

Onze Commitments

De Amstelgemeente wil in de periode 2015-2018 verder groeien kwetsbaar, dienstbaar en zichtbaar te zijn in de stad Amsterdam. Hieronder verstaan we:

Kwetsbaar: Zoals God in Jezus volledig zichzelf was en zijn leven in liefde met ons deelde, willen wij leren ons hart te openen en ons leven te delen met elkaar.

Dienstbaar: Zoals God in Jezus neerknielde om dienstbaar te zijn aan de wereld, willen wij leren nederig en dienstbaar te zijn aan de kwetsbaren dichtbij en ver weg.

Zichtbaar: Zoals God in Jezus naar ons toe kwam en zichzelf aan ons gaf, willen wij leren ons beschikbaar te stellen en zichtbaar te maken in de stad.