Giften

Giften zijn welkom opĀ  rekening NL 67 INGB 0004856477 t.n.v. Chr Ger Kerk
Amsterdam.
De Amstelgemeente valt onder de groepsbeschikking ANBI van de Christelijke
Gereformeerde Kerken.

ANBI transparantie

Voor meer informatie klik hier.